frittnorden.no

Fritt Norden logo.

Velkommen til Fritt Norden Norge.

Fritt Norden Norge ønsker å arbeide for et Norden mest mulig uavhengig av EU til fordel for nordisk og internasjonalt samarbeid mellom frie og likestilte nasjoner/nasjonale enheter.

Fritt Norden Norge er en ideell, tverrpolitisk forening, og har som formål:
– å bygge forståelse for en folkelig solidaritet i Norden på folkestyrets grunn.
– å arbeide for et tettere nordisk samarbeid om freds- og klimaspørsmål, mest mulig uavhengig av EU, og for et internasjonalt samarbeid.
– å støtte initiativ for økt samvirke i Norden, som bl.a. Nordisk Folkeriksdag og samarbeid mellom Fritt Norden-foreningene.

Les mer om FNN.

 


Mogstad.
Edvard Mogstad.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

23.11.2019. Mahatma Gandhi og hans ikkevolds-strategi.

Tema: Mahatma Gandhi – 150 år siden hans fødsel.
«Om hans ikkevolds-filosofi og hans aksjonsformer mot undertrykking.»

Edvard Mogstad foredro med et kritisk søkelys på Gandhi!

Tid: Lørdag 23 november kl. 14 på Stovnerbiblioteket.

Sted: Stovner Deichmanske Bibliotek, Stovner senter.

Åpent arrangement. Alle velkommen. Fri entré.

Lenk:  detskjerioslo.no

Kart:  openstreetmap.org

Arrangør: Folkeakademiet Grorud-Stovner.

Web: fagros.noFolkeriksdagen 2019 i Ljungskile i Sverige

Konferansetema: Småbrukernes rolle i framtidens nordiske livsmedelförsörjning – i forhold til FNs globale bærekraftmål «Ansvarlig forbruk og produksjon».


Ljungskile.

Folkeriksdagen 2019 ble holdt fra torsdag til søndag, fra 1ste til 4de august 2019, på folkehøyskolen i Ljungskile nord for Uddevalla.

Under fire dager ble det det småskalige jordbrukets rolle i de nordiske landene debattert.

Som innledning første kvelden ble filmen «Sista skörden» av Tina Mari Qwiberg vist. Den gir en förskräckande bilde av hvordan det storskalige, industrielle kjemijordbruket alltmer utarmer dyrkningsjord.

Fra Sverige deltok Jonas Wangsten fra Sveriges småbrukere og Anders Lunneryd ordf. i Ekologiska Lantbrukarna.

Norge var representert av Reidar Isebacke fra Østfolds Bonde – og Småbrukarlag.

Danmark ble representert av Ole Faergeman fra Frie Bönder – Levande land.

Finland ble representert av Thomas Snellman, som har introdusert den nye formen for samarbeid mellom produsent og konsument; kalt rekoringar, numera vanlig forekommende i alle Nordiske land.

Deltagerne var enige om at det småskalige jordbruket med økologisk innretning kommer til bli viktigere i framtiden for å øke produksjonen av livsmedel som ikke tærer på jordens ressurser.

Under Folkeriksdagen diskuterte også representantene for de nordiske FN-forbundene de globale målene – Agenda 2030, i synnerhet i forhold til livsmedelsförsörjningen i verden, som behandles i mål nr.12 – ansvarlig konsum og produksjon.


Gruppbild Ljungskile.
Gruppebilde.

Nordisk Folkeriksdag har siden 1991 vært et årlig møtested for EU-kritiske stemmer, som ønsker nærmere Nordisk samarbeid som alternativ til EU.
Arrangører var Fritt Norden foreningene i Sverige, Norge og Danmark.

Program:  Folkeriksdag2019.pdf.

Rapport. Referater og bilder kan hentes på Frit Nordens hjemmeside:
fritnorden.dk/NF2019/NF2019.html

 


Svein Lanser.
Svein Lanser.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

19.06.2019. Refleksjoner.

Akers Avis Groruddalen 19. juni 2019:

I folkets tjeneste.

Grunnloven fra 1814, Norges svar på Magna Carta fra år 1215 i England, sikrer en demokratisk styringsform i Norge, som tilsvarende konstitusjoner gjør i andre land, bla. i USA og Frankrike.

Den norske Grunnlovens §49 er unik, med sitt krav om FOLKESTYRE: «Det er folket som skal styre landet gjennom Stortinget.»

Men selvsagt har definisjonen av «FOLKET» endret seg siden 1814.

Ved parlamentarismens inntog i Norge i 1884, tok politiske partier grep om FOLKE-makten.
Det førte etter hvert til unionsoppløsningen og til at Norge ble en suveren og selvstendig demokratisk stat i 1905.

Les mer her:  fagros.no

 

 

Edvard Mogstad.

16.03.2019. «Hvorfor ble India delt i 1947?.

Kåseri av Edvard Mogstad på Romsås Frivilligsentral i Oslo.
Arrangør: Folkeakademiet Grorud-Romsås-Stovner.

23.02.2019. Trenger vi en ny økonomi-modell.

Foredrag med Edvard Mogstad på Romsås Sykehjems bibliotek i Oslo.
Arrangør: Folkeakademiet Grorud-Romsås-Stovner.

16.02.2019. Den økonomiske politikken i Tyskland i 1930-åra (under minister Schacht).

Foredrag med Edvard Mogstad på Stovner Deichmanske Bibliotek i Oslo.
Arrangør: Folkeakademiet Grorud-Romsås-Stovner.

 


Nordisk Folkeriksdag 2018 i Neiden i Sør-Varanger
fra 03.08 til 06.08.2018

Nordisk Folkeriksdag er en nordisk festival. Deltakere fra alle de nordiske landene kommer sammen omkring temaer om det felles nordiske. Tanken er å legge til rette for vennskap og nettverk på tvers av landegrensene i Norden. I år vil fokus være på nordområdene, og vi har også invitert foredragsholdere og deltakere fra det nordlige Russland.


TEMA 2018:

Konflikt eller samarbeid mellom folkene i nord? Om folk til folk samarbeid i nord, fredelig sameksistens og vennskap på tvers av grensene, samenes stilling før og nå, kultur og historie, fiskerispørsmål, distriktspolitikk, med mer.

I 2015 var folkeriksdagen i Norge,
i 2016 i Sverige og
i 2017 i Danmark.


Program og opplegg i samarbeid med Nei til EU, Finnmark

Fredag 3dje august.
Tema: Gammelt vennskap ruster ikke!
kl 1300. Frammøte og innkvartering.
1400. Lunsj.
1500 – 1830, m/ kaffepause. Velkomsthilsen ved Knut Vadla, leder av Fritt Norden Norge, og Kurt Wikan, leder av Finnmark Nei til EU.
Foredrag og debatt ved Rune Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger,
og Nina Strimp, bibliotekar i Kirkenes med russisk bakgrunn.
(Emnet hennes blir: Jernteppet smelter bort av folkets varme).
kl 2000. Middag.
Lørdag 4de august.
Tema: Utenrikspolitiske aspekt ved samarbeidet i nord. Idretts- og kultursamarbeidet. Sivilsamfunnet på kollisjonskurs med politisk ”istid”. Fiskerispørsmål og distriktspolitikk.
kl 07 - 09. Frokost.
kl 0900 – 0930. Deltakere fra IKFF orienterer om vennskapsturen sin til Russland.
kl 0930 – 1230, m/kaffepause: Foredrag og debatt ved Mette Kongshem, tidligere ambassadør og statssekretær (H) (Norge og Russland – naboer i fortid, nåtid og fremtid) og ved Willy Bangsund, brytetrener og foregangsmann for idrettssamarbeid med Russland. (Om idrettssamarbeidet med Russland)
kl 1300. Lunsj.
1400 – 1800, m/kaffepause. Om fiskerispørsmål og distriktspolitikk. Innleder: Trond Einar Olaussen, ordfører i Gamvik (A), en av lederne for Kystaksjonen.
Fullstendig program for ettermiddagen ikke fastsatt. Vi håper bla. på å få foredrag av russiske gjester. (Navn ikke avklart.)
kl 1900 – 2030. Middag.
2100. Kunstnerisk v/ Berit Alette Mienna.
Søndag 5te august.
Tema: Samenes stilling før og nå – kultur og historie.
kl 0800 – 1000. Frokost.
kl 1000 – 1130. Besøk på Østsamisk museum, Neiden.
kl 1200 – 1300. Lunsj.
kl 1300–1530. m/kaffepause: Foredrag ved Helga Pedersen, nå lokalpolitiker (AP) og Aage Solbakk, forfatter (samisk), historiker og forteller.
1530 - 1700. Paneldebatt med Helga Pedersen, Aage Solbakk m.fl.
kl 1730 – 1930. Busstur med guide til nærområder. (Ikke endelig fastsatt. Kan medføre ekstra kostnad).
kl 2000. Middag.
Om kvelden: Fortellinger og anekdoter ved Gullbjørg Røisli og Aage Solbakk.
Mandag 6te august.
Tema: Vennskap, nettverk og samarbeid blant folkene i nord.
kl 0730 – 0900. Frokost.
kl 0900 – 1130 m/kaffepause.
Innledere fra andre land:
Hjørdis Nielsen, Danmark (Fokus på Grønland)
Agneta Norberg, Sverige.
Birgitta Gran, Finland: (Finland i dag: Business framför allt).
Kanskje også en russisk foredragsholder. (Navn ikke avklart.)
kl 1130 – 1230. Paneldebatt.
kl 1300 - 1400. Lunsj.
kl 1430 - 1530. Avslutning. Inntrykk fra deltakerne og forslag til neste års Nordisk Folkeriksdag.
VEL HJEM!

Hvordan kommer en til Neiden i Sør-Varanger?

Det er mange alternativer:
Det går daglige fly (SAS og Norwegian) til Kirkenes fra Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Pris varierer, fra Oslo kan en være heldig å finne flybilletter t/r for ca 2 500, mens fra de andre byene koster t/r flybilletter minst kr 3 500.
Ett alternativ kan være å ta Hurtigruten en vei eller t/r til Kirkenes, f eks fra Tromsø.

Det enkleste er kanskje å ta fly til Kirkenes.
Eller å fly til Alta og videre med buss/leiebil.

Widerøe flyr daglig Tromsø-Kirkenes. Og hvis du er tidlig ute, kan du få direktefly til under kr 1000 en vei. (Widerøe flyr også fra Trondheim og Bergen, men da med ett eller to stopp.)

Noen ønsker å være noen dager i Finnmark eller Troms før eller etter folkeriksdagene.

Uansett er det lurt å planlegge turen tidlig, og å kjøpe flybilletter i god tid. Hvis du ønsker å ta en tur over til Russland, må du ordne med visum og billetter i god tid.

Innkvartering:

Fritt Norden Norge har reservert rom på Neiden hotell, der vi har fått pristilbud om overnatting i 
enkeltrom med fullpensjon for rett under 1000 kr pr døgn. Det finnes også enklere innkvartering, og da blir helpensjon pr døgn litt billigere.

Fritt Norden Norge ønsker å koordinere bestilling av overnatting.

Påmelding innen 1. juli

Send en e-post til kontaktperson:
Gunnar Ottne, gunottne@online.no

Deltakeravgift (300 kr for hele seminaret eller 100 pr. dag) betales ved ankomst til Fritt Norden Norge.

Hotellutgifter gjøres opp av hver enkelt med hotellet.

VELKOMMEN

Illustratør: Berit Soltvedt.

Fritt Norden.
Adresse: c/o Kim Runar Gjenstenli, Herkulesv. 1B, 2165 Hvam.

Last ned:  Rapport fra Nordisk Folkeriksdag i Neiden 2018.pdf.

 Arkiv

 

 

 

 

 

© 2019 Fritt Norden Norge. Org. nr.: 987 735 392.