FAGROS

Johnny Fagerstrøm.
Johnny Fagerstrøm.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

15.05.2019. Oslo og Vika.

Tid: Onsdag 15de mai kl. 1130.

Sted: Romsås sykehjem, aktivitetsrommet, 2. etg i Romsås senter.

Johnny Fagerstrøm viser videofilm.

 

 


06.04.2019. Hundens viktighet i samfunnet.

Geir Ottesen.
Geir Ottesen.    [Foto Nils Martin Aslaksen]
Hunder finnes i mange fasonger og størrelser og brukes til mange oppgaver.
– Arbeidshunder.
– Besøkshunder.
– Bombehunder.
– Brukshunder.
– Diabeteshunder.
– Elghunder.
– Epilepsihunder.
– Familiehunder.
– Fuglehunder.
– Førerhunder.
– Gjeterhunder.
– Jakthunder.
– Kabelhunder.
– Krefthunder.
– Lavinehunder.
– Lesehunder.
– Militærhunder.
– Narkohunder.
– Pengehunder.
– Politihunder.
– Redningshunder
– Råtehunder.
– Skadedyrhunder.
– Servicehunder.
– Vakthunder.

Tid: Lørdag 6te april kl. 14.

Sted: Stovner Deichmanske Bibliotek, Stovner senter.

Geir Ottesen fra Stovner Hundeklubb holdt foredrag med tittelen «Hundens viktighet i samfunnet.»

Det er over en ½ million hunder i Norge.

Hundens nesehule er tredve ganger større enn menneskers og har opptil tre hundre millioner reseptorer (mennesker har til sammenligning fem millioner). Det finnes ingen teknisk oppfinnelse som er så sensitiv for lukt at den kan måle seg med hundens nese.
Hørselen er også god.

Hundedyr oppsto for over 40 millioner år siden.
Stamformen for ulv og tamhund kan ha oppstått for mer enn 76 tusen år siden.
For over ni tusen år siden levde det en felles stamform for tamhund og ulv. Hunder er underart av ulv (Canis lupus familiaris).
Nøyaktig avstamning er vanskelig å fastslå pga. hybridisering fram og tilbake over tusener av år. Trolig har tamhunden oppstått flere steder.

Tamhunden var først en spisshund som ble tilpasset jordbruk, jakt og husdyrhold.
5000 fvt. Varangerhunden var spisshund og er den eldste kjente forekomsten av tamhund i Norge.
Før 1800-tallet var hunder stort sett arbeidshunder.
Dagens hunderaser oppsto på 1800-tallet i England fordi folk fikk mer fritid. Etterhvert ble det utviklet spesialhunder som kan snuse seg frem til det utroligste.

Arbeidshunder er polarhunder, sledehunder og trekkhunder som er seige og utholdne med stor arbeidskapasitet.

Besøkshunder brukes til å besøke eldre på gamlehjem og dementavdelinger. Hunden når inn der vi sliter; og minner og tanker kommer tilbake.

Bombehunder leter etter eksplosiver. De kan finne bomber som metallsøkere ikke kan finne.

Brukshunder brukes til å løse forskjellige oppgaver. F.eks. jakt-, trekk- og kløvhund.

Diabeteshunder er signalhunder som kan oppfatte hypoglykemisk krise (høyt eller lavt blodsukker).

Elghunder finner elgspor og irriterer og hemmer elgen fra å løpe slik at jegeren kommer på skuddhold; eller driver elgen inn mot post.

Epilepsihunder varsler om kommende anfall, demper fallet og henter hjelp om nødvendig.

Familiehunder har bare til oppgave å være til glede og hygge. Hunder kan ha en terapautisk virkning på mennesker. Barn som vokser opp med hund kan lære seg å ta hensyn.

Fuglehunder brukes til jakt. F.eks. apporterende fuglehunder som gjør at jegeren slipper å gå ut i vann for å hente fuglen.
Stående fuglehunder peker mot fuglen slik at jegeren kan skyte.

Førerhunder gjør at blinde og svaksynte kan leve et mer selvstendig liv. Den kan bl.a. lede synshemmede i trafikken ved å markere fortauskanter, dører, trapper og andre hindringer.
Hunder har bare tapper i øyet for blått og gult og er derfor rød-grønn fargeblinde.
Hunden kan defor ikke skille mellom rødt og grønt ved fotgjengeroverganger men venter til det er ledig.

Gjeterhunder er en fellesbetegnelse.
F.eks. border collie som gjeter sau med å true med blikket.
Vokterhunder plasseres i buskapen og forsvarer den både mot rovdyr og tyver. De angriper i flokk og jager inntrengere som ikke respekterer varslene.

Jakthunder. Et eksempel er Dachs med korte bein som opprinnelig var hihund og ble brukt til jakt på grevling og andre dyr som søker tilflukt i tuneller som f.eks. rev og kanin.
Men den er også en allrounder som egner seg til jakt på mange andre viltarter, f.eks. hare, rådyr, hjort og elg.
Mynder er anatomisk utrustet for høy fart og ble opprinnelig brukt til å jakte hare på store stepper.

Kabelhunder kan påvise brudd i kabler. Lukten kommer opp til overflaten når det er lekkasje i oljefylte kabler.

Krefthunder kan kjenne lukten av lungekreft i folks pust før det synes på røntgen. Prostakreft, blærekreft og nyrekreft kan luktes fra urin måneder før diagnose stilles av urolog. Magekreft kan oppdages ved å lukte på avføring.
Andre kreftformer kan luktes fra kroppslukt eller vevsprøver.
Lenk:  krefthunder.no

Lavinehunder er redningshunder som kan finne mennesker i snøskred.

Lesehunder er pedagogiske hunder som trent til å sitte eller ligge i ro ved siden av et barn som leser høyt. Det gjør at barnet finner en ro og konsentrerer seg om lesingen. Hunden ler ikke og gjør ikke narr av deg, men er der bare til stede for deg.

Livredningshunder redder folk fra drukning.

Militærhunder er en samlebetegnelse. Det kan være patruljehunder, kurérhunder, bombehunder som finner miner og veibomber under bakken eller varslingshunder som markerer når det er folk i nærheten. Eller finner spor etter folk.

Narkohunder kan søke på samlebånd i drift.

Pengehunder kan lukte penger. Brukes bla. av tolltjenesten og skatteetaten for å finne svarte penger.

Politihunder er en samlebetegnelse. Det kan være patruljehunder, narkohunder, bombehunder, eller som kan finne bevisgjenstander, blod, sed eller pågriper personer på spor.
Det er bedre med hund enn skytevåpen. Det å gå inn i en arm er ikke agressivitet, men er lært inn med lek. Bjeffing er heller ikke agressivitet.

Generelt tyder bjeffing og knurring at hunden er usikker og vil ha avstand.

Redningshunder er en fellesbetegnelse.
F.eks. Lavinehunder. Ruinhunder. Livredningshunder. Ettersøkshunder som finner folk i terrenget. Eldre som har gått seg bort.

Ruinhunder finner folk i ruiner og jordmasser. De er ofte små slik at de kommer seg dypt ned, hvor store hunder må vente til lukt kommer høyere opp.

Råtehunder kan finne sopp og råte i trestolper. F.eks. Statnett og Hafslund sjekker stolper i lav- og spenningnettet med hund. Det både bedre, rimeligere og mer effektivt enn andre metoder.
Stolpene skal tåle vær og vind og ytre påkjenninger slik at montører kan klatre i mastene. Det viktig for sikkerhet og pålitelig strømtilførsel.

Servicehunder er hjelpehunder eller assistansehunder som gjør nyttige ting for funksjonshemmede, f.eks. å lukke opp dører, åpne skuffer, slå av og på lys, plukke opp ting som har falt på gulvet, ta av sokker, ta klær ut av vaskemaskinen, bære bagasje.

Skadedyrhunder finner skadedyr i bygninger.
Veggedyr har en karakteristisk lukt som hunder lett oppdager mye tidligere enn visuell inspeksjon.
Også skjeggkre kan oppdages av hundeneser.

Vakthunder kan passe på buskap, eiendom og gjenstander.

Barn og hund. Hund er ikke farlig for barn, men barnet kan være farlig for hunden; f.eks. hvis et barn tar tak i øyekroken kan det bli farlig. Mange barn bites, ikke fordi hundene er aggressive, men fordi de leser kroppsspråket feil. Det er viktig å lære barnet å forstå hvilke situasjoner som kan være ubehagelige for hunden og dermed potensielt farlige for barnet. Små barn og hund passer ikke sammen. Man bør ikke la små barn og hund være alene sammen.

Hundevettregler:
Gå ikke bort til en hund som står bundet alene.
Ikke ta hundens leker.
Ikke lek alene med en fremmed hund.
Ikke forstyrr en hund som spiser eller sover.
Hvis hunden tar maten eller leken din, skal du ikke forsøke å ta den tilbake.
Gå rolig forbi ukjente hunder, uten å se på hunden.
Hunder liker ikke å bli klappet på hodet.

Betydningen av hundesosialisering, at hunder kan løpe fritt i lek med hverandre er uvurderlig for både hund og menneske.

Lenk: stovnerhundeklubb.no facebook.com

Åpent for alle! Gratis!

Adkomst: Tbane linje 5 (Vestli) til Stovner.  ruter.no
Kart:  openstreetmap.org

Arrangør: Folkeakademiet Grorud-Stovner.

 

 


05.04.2019. Røros med Falkberget.

Tid: Fredag 5te april 2019, kl. 1130.

Sted: Romsås sykehjem, aktivitetsrommet, 2. etg i Romsås senter.

Johnny Fagerstrøm.
Johnny Fagerstrøm.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

Johnny Fagerstrøm viser videofilm.

Forfatteren Johan Falkberget:
1879. Johan Petter Lillebakken ble født på gården Falkberget i Rugledalen på Røros.
1986. Begynte yrkeskarrieren som gruvearbeider i kobbergruvene.
1893. Skiftet etternavn til Falkberget.
1906. Sluttet som gruvearbeider og fikk jobb i avisa «Nybrott» i Ålesund.
1907. Flyttet til Kristiania.
1908. Flyttet til Fredrikstad.
1909. Flyttet tilbake til Kristiania.
1910. Familien bodde i villaen Lillaborg i Pastor Blaauws vei 13, ved Grorud kirke.
1913. Eldstedatteren Odbjørg døde.
1913. Flyttet til gården Fjeldborg i dagens Fossumveien 2a.
1914. Flyttet til eiendommen Fløifjeld i Kirkesvingen 10, nedenfor Grorud kirke.
1922. Moren døde etter å ha levd seks år som enke på Falkberget.
1922. Flyttet til barndomshjem i Rugledalen.
1926. Kom inn i herredsstyret i Glåmos kommune.
1930. Stortingsrepresentant for AP til 1933.
1930. Statens diktergasje.
1932. Varaordfører i Glåmos kommune til 1937.
1936. Nestformann i styret for Røros Kobberverk.
1940. Etter en tur til Sverige kom han tilbake til Ratvolden.
1943. Avisa Fjeld-Ljom ble stoppet av tyskerne.
1949. «Det norske folks nobelpris» (Hjertenes nobelpris).
1960. Kona Anna Falkberget døde.
1963. Æreslønn av Stortinget.
1964. Borgerdådsmedaljen i gull.
1967. Falkberget døde.
1969. An-Magritt ble filmatisert.
1974. Bør Børson ble filmatisert.
2013. En blå plakett fra Oslo Byes Vel ble satt opp i Kirkesvingen 10.
2014. En bronsebyste ble avduket i Grorudveien 3-5.

 

 


16.03.2019. India og Pakistan.

Tid: Lørdag 16de mars 2019, kl. 13.

Sted: Romsås Frivilligsentral, Romsås Senter, 2. etg.

Tema: «Hvorfor ble India delt i 1947?».
(India-Pakistan med Bangladesh, – og konflikt-området Kashmir.)
Kåseri av Edvard Mogstad.

Mogstad.
Edvard Mogstad.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

Pdf-tekst: Korfor vart India delt i 1947.pdf  

Plakat.pdf    A revolutionary Indian Nationalist.    History of the freedom movement in India.    Jesus døde i Kashmir.

Alle velkommen. Gratis adgang.

Romsås frivilligsentral er inne i Romsås senter, i 2. etasje vis-à-vis T-baneheisen.
Adkomst: Tbane linje 5 (Vestli) til Romsås, (og ta heisen til 2etg).  ruter.no
(Parkeringsplass utenfor Kiwi-butikken i den andre enden av bygget.)
Kart:  openstreetmap.org
Arrangør: Folkeakademiet Grorud-Romsås-Stovner i samarbeid med Lanser Forlag.

 

 


Indias historie

1947. Det moderne India og Pakistan ble til da Storbritannia trakk seg ut.

Øst-Bengal fikk navnet Øst-Pakistan (nåværende Bangladesh), men lå langt unna Vest-Pakistan (nåværende Pakistan).

Over ti millioner flyttet for å komme på «riktig» side.

Les mer om Indias historie.

 

 


13.03.2019. USA.

Tove Bjørgaas.
Tove Bjørgaas. 
[Foto Nils Martin Aslaksen]

Tid: Onsdag 13de mars 2019, kl. 19 og 20.

Sted: Litteraturhuset i Kjelleren.

Tema: «Hva er det egentlig som foregår i USA?».

Foredrag med Tove Bjørgaas.

Trump har iverksatt dramatiske endringer i amerikansk politikk som får ringvirkninger i verden. Hvilken støtte har han nå og hvor dypt stikker frustrasjonen blant amerikanerne rundt utviklingen i samfunnet deres både før og etter Trump?

Journalist Tove Bjørgaas kom hjem til Norge i 2018 etter tolv år i Washington, åtte av disse som NRKs korrespondent. I dette foredraget delte hun sin unike innsikt i Trumps verden.

Lenk:  litteraturhuset.no   nrk.no   facebook.com  

Inngang: Gratis.

Arrangør: Folkeakademiet Distrikt Viken.

 

 


13.03.2019. Nøkkelprisen.

Grethe Solheim.
Grethe Solheim. 
[Foto Nils Martin Aslaksen]
Grethe Solheim.
Fredrik Arentz (leder i nominasjonskomiteen) og Frances Gerono Huby (daglig leder i FAD Viken), delte ut Nøkkelprisen. 
[Foto Nils Martin Aslaksen]

Tid: Onsdag 13de mars 2019. Grethe Solheim fikk Nøkkelprisen 2019.

Folkeakademiet har en nøkkel som logo.

Nøkkel er en døråpner som kan brukes til å låse både opp og igjen med. En døråpner innebærer at døren i utgangspunktet er stengt. Den som har nøkkelen, kan åpne døren til rom andre ikke har tilgang til, kjenner eller vet hvordan de skal komme inn i.

Vedkommende som får prisen, er en en døråpner, en frivillig nøkkelperson, som både er ambassadør, borgermester og veiviser inn i et immaterielt sosialt og kulturelt landskap, og som har utrettet noe vesentlig.

Folkeakademiet Viken vektlegger anerkjennelse av de frivillige i organisasjonen, både som motivasjonsfaktor og i respekt for det de som borgere gjør for andre i vårt samfunn.

Nøkkelprisen deles ut til noen som har:
– gitt vesentlige bidrag til å fremme folkeopplysning, demokratibygging og et integrert lokalsamfunn gjennom aktiviteter, prosjekter eller arrangementer.
– skapt økt engasjement og interesse for aktuelle samfunnsspørsmål lokalt, og dermed bidratt til samfunnsdebatten.
– utviklet samarbeid og nye nettverk med organisasjoner og enkeltpersoner, og dermed økt aktiviteten i Folkeakademiet lokalt.
– skapt nytenkning og utvikling innen Folkeakademiets satsingsområder.

På årsmøtet i Folkeakademiet Distrikt Viken den 13.03.2019 fikk Grethe Solheim fra Folkeakademiet Bjerke Nøkkelprisen fra FA Viken utdelt av Fredrik Arentz og Frances Gerono Huby.

 

 


23.02.2019. Trenger vi en ny økonomi-modell.

Tid: Lørdag 23de februar 2019, kl. 13.

Sted: Romsås Sykehjems bibliotek, Romsås Senter, 2. etg.

Mogstad.
Edvard Mogstad.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

Edvard Mogstad, nestleder og sekretær i Fritt Norden-Norge holder foredrag om «vi trenger en ny økonomi-modell».

PROUT.

PROUT. Progressive Utilization Theory, er en progressiv sosio-økonomisk nyttegjøringsteori som garanterer individenes minimumsbehov (mat, klær, beskyttelse, helsetjenester og utdanning). Bygger på blandingsøkonomi, basert på offentlig eierskap av nøkkelindustri, mellomstore kooperativer og små familieforetak. En desentralisert struktur på samfunnet, bygd på mindre sosio-økonomiske regioner selvberget på grunnleggende goder. Enkeltindividet skal ha mulighet til å nyte mest mulig tid på å utvikle seg selv og samfunnet vi er en del av.

Kooperativer bygges på forskjellige måter, avhengig av virksomheten, natur, lokale forhold ol. Generelt eier de ansatte majoriteten av andelene eller aksjene, medlemmene utgjør generalforsamlingen som godkjenner regnskap og budsjett og utnevner styre, som ansetter direktører, som igjen bør kjøpe seg inn i kooperativet. De ansattes inntekter kan således ha to kilder; arbeidslønn og aksjeutbytte.
Lenk:  proutnorge.no  

Åpent for alle! Gratis.

 

 


22.02.2019. Glimt fra Båhuslen.

Tid: Fredag 22de februar 2019, kl. 1130.

Sted: Romsås sykehjem, aktivitetsrommet, 2. etg i Romsås senter.

Johnny Fagerstrøm.
Johnny Fagerstrøm.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

Johnny Fagerstrøm viste videofilm, med glimt fra Båhuslen og innslag om Ebert Taube.

«Inbjudan till Bohuslän» av Evert Taube er Bohusläns nationalsång.
Som blågrå dyning bohusbergen rullar.
I ödsligt majestät mot havets rand.
Men mellan dess kala urtidskullar,
Är bördig jord och gammalt bondeland.
Dit tränger Skagerack med blåa kilar.
Och strida strömmar klara som kristall.
Och lummig lövlund står med björk och pilar.
Och ask och ek vid ladugård och stall.

Evert Taube (1890-1976) vokste opp i Göteborgs skjærgård og regnes som en av Sveriges nationalskalder, men mest kjent som visesanger.

1100-tallet. Konghelle var en norsk middelalderby i nærheten av nåværende Kungälv i Båhuslen.
I perioder på 1100-tallet var den kongelig residensby, og således Norges hovedstad.

1658. Ved Roskildefreden etter Den første Karl Gustav krig vant Sverige over Danmark og overtok Skåne (med Bornholm), Blekinge, Halland, samt de norske besittelsene Båhuslen, Jämtland, Härjedalen og Trondhjems len.

Åpent for interesserte.

 

 


16.02.2019. Den økonomiske politikken i Tyskland i 1930-åra.

Tid: Lørdag 16de februar 2019, kl. 14-15.

Sted: Stovner Deichmanske Bibliotek, Stovner senter.

Tema: «Økonomien i Tyskland i 1930-årene (under minister Schacht)».

Mogstad.
Edvard Mogstad.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

Edvard Mogstad, nestleder i Fritt Norden-Norge, kåserte over temaet, og dro linjer over til dagens situasjon.

Mannen som fikk nazistene til å gjøre noe riktig.
Historien om Hjalmar Schacht.
22.01.1877. Hjalmar Horace Greeley Schacht ble født i Tinglev i Nord-Slesvig (nåværende Sønderjylland i Danmark).
Horace Greeley er oppkall etter en amerikansk journalist og aviseier.
Hjalmar er et dansk navn.
Faren var forretningsmannen William Leonhard Ludwig Maximillian Schacht.
Moren var den danske baronessen Constanze Justine Sophie von Eggers.
Studerte medisin, filologi og statsvitenskap
1899. Doktorgrad i økonomi.
1923. Riksbankpresident til 1930.
1933. Riksbankpresident til 1939.
1934. Næringsminister til 1937.
1935. Schacht holdt en radiotale i Königsberg der han var kritisk til ulovlige aksjoner mot jøder. Talen ble trykt i Riksbankens eget trykkeri i en kvart million eksemplarer. Goebbels grep inn og forbød avisreferat.
1937. Avsatt som næringsminister pga. kritikk mot Hitler.
20.07.1944. Stauffenbergs attentat mot Hitler på «Ulveskansen».
1944. Arrestert som medansvarlig for 20de juli-attentatet.
1944. Satt frem til krigens slutt i konsentrasjonsleirene Ravensbrück og Flossenbürg.
1945. Nürnbergprosessen, frikjent.
1965. Var med på å starte partiet Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher.
1980. Partiet gikk opp i De Grønne.
03.06.1970. Død 93 år gammel.
Bok: «Oppgjør» av Hjalmar Schacht utgitt på Cammermeyers Forlag i 1950.

Lenk:  frittnorden.no   detskjerioslo.no

 

 


09.02.2019. «Å lytte på naturen»

Tid: Lørdag 9de februar 2019, kl. 14-15.

Sted: Stovner Deichmanske Bibliotek, Stovner senter.

Tema: «Om å lytte på naturen – og ta naturen på alvor!»

Georgiana Keable.
Georgiana Keable.    [Foto Nils Martin Aslaksen]
– Georgiana Keable mottok Oslo Bys Kunstnerpris i 2015.
– Pionér for fortellerrenessansen i England og Norge.
– Initiativtager til Fortellerhuset, Fortellerfestivalen.
– Prisbelønnet bok «The Natural Storyteller».
– Kurslærer i «Grønn Hverdag».
– Leder skoleklasser langs Pilegrimsleden.
– Arrangerer skogstur-, natur- og fortelleropplevelser for barn (og voksne) flere steder i landet hele året.

Georgiana Keable fortalte den lille fuglen som slukket et stor skogbrann.

Biofili betyr at vi er født med en kjærlighet for naturen.

Det er bare to planter i Norge som ikke er innvandrere. Det er einer og kjerringrokk (åkersnelle) som var her før siste istid. Kjerringrokk er en medisinsk plante som er rik på silisium (kisel) og andre mineraler.

Hvis eiketreet kunne snakke.
Hei, dere kaller meg for eik, men egentlig heter jeg Kvarkus. Vær så snill, – om dere lurer på hvor gammel jeg er – ikke hogg meg ned for å telle årringene mine.
Alle mine søsken og alle min familie er blitt hogd ned. Før var det en stor enorm eikeskog, men nå er det bare jeg og mine barn som er igjen. Jeg er 650 år gammel. Jeg var lenge før det huset der ble bygd. Og jeg husker at der hvor huset står idag var det et stort enormt eiketre; og det var mammaen min. Og jeg var en liten eikenøtt helt øverst. Og så kom det plutselig et ekorn og tok tak i meg. Jeg trodde det var et monster. Og han begravde meg under bakken her. Jeg var livredd. Jeg ventet i mørke hele vintern. Jeg tenkte at ekornet kommer sikkert tilbake og spiser meg. Men heldigvis gjorde det ikke det. Og så begynte jeg å vokse. Røttene mine begynte å vokse nedover under jorda og jeg begynte å strekke meg oppover og vokse her. Jeg er så stolt av bladene mine. De tar solens lys og lager det om til sukker og næring som jeg tar inn.
Med bladene mine puster jeg inn CO2, som det heldigvis er blitt mer av i de siste årene. Og så puster jeg ut oksygen.

Når jeg har spist nok, gir jeg næring ut gjennom røttene mine til alle de andre her i gården. Røttene er sammenfiltret og trærne deler både vann, sukker og næring med hverandre. Unge babytrær og gamle trær kan få sukker og næring fra de store og sterke trærne.

Mennesker og de fleste andre dyr er særkjønnet, dvs. én person er enten mann eller kvinne.

I planteverdenen er det et mangfold av kjønn:
– Ukjønnet (kloning) er det opprinnelige, formerer seg ved utløpere, stiklinger, rotknoller og avleggere. (Kan føre til innavl.)
F.eks. Potet og jordbær, som begge i tillegg kan formere seg kjønnet. Og einer hvor nedbøyde grener kan slå rot.
– Ett kjønn er også opprinnelig. (Kan føre til innavl.)
– Særbu (6%) er særkjønnet med egne hann- og hunntrær. (F.eks. selje.)
– Sambu har både hunn- og hannblomster som er samboere, hver for seg på samme plante (f.eks. eik og hassel og vanlig hos bartrær).
For å unngå innavl, modnes pollenet før blomstene slik at pollenet spres før blomstene er mottakelig.
Ask er i utgangspunktet sambu, men kan bli særbu med alderen.
– Hermafroditter (tvekjønnet) har begge kjønn i samme blomst. (Vanlig hos løvtrær og hageplanter.)

Trær kan kommunisere med duft, f.eks. for å advare andre trær eller lokke til seg veps som liker bladspisende larver.
Trær bruker elektriske signaler, f.eks. når en larve har angrepet mobiliseres giftstoffer i de andre bladene.

Vi bør gi naturen en stemme fordi trær, dyr og fugler ikke kan snakke. Det er vårt ansvar å gi dem en stemme.

Lenk:  georgiana.net   detskjerioslo.no

Stovner bibliotek.
Stovner bibliotek.    [Foto Nils Martin Aslaksen]
Stovner bibliotek.
Flerkjønnsbibliotek.    [Foto Nils Martin Aslaksen]
Stovner bibliotek.
Separator på Stovner bibliotek.    [Foto Nils Martin Aslaksen]
Stovner bibliotek.
Stovner bibliotek.    [Foto Nils Martin Aslaksen]
Stovner bibliotek.
Stovner bibliotek.    [Foto Nils Martin Aslaksen]
Stovner bibliotek.
Stovner bibliotek.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

Gratis – Alle velkommen!

 

 


25.01.2019. Naturbilder-foredrag

Naturfotograf Anita Elfsland holdt foredrag med bilder av dyr, fugler og planter i Gjelleråsmarka, Oslomarka og mange andre steder i Norge og utlandet.

Tid: Fredag 25te januar, kl. 1130.

Tema: «Naturbilder».

Sted: Romsås sykehjem, aktivitetsrommet, 2. etg.

Elfstrand.

Lenker:   nationalgeographic.com   anitasfotoverden.blogspot.com

Se også:   gammel.folkeakademiet.no  

Arrangør: Folkeakademiet Grorud-Romsås-Stovner.

 

 

[Tekst og foto Nils Martin Aslaksen.]

 Arkiv