Om Folkeakademiet Grorud-Stovner (FAGROS)

FA-GROS arbeider ideelt for et allsidig kulturliv i bydelene Grorud og Stovner i Oslo kommune.

FA-GROS arrangerer foredrag, opplesning, video-, kunst- og opplysnings-/debatt-programmer.

FA-GROS medlemskap i Folkeakademienes Landsforbund (FAL) gir mulighet for turnéprogrammer, både publikumsåpne og som tilbud for barnehager, skoler og sykehjem i kommunen.

Folkeakademiet samarbeider med foreninger og lag for å gi folk inspirasjon gjennom gode kulturopplevelser og muligheter for å delta i debatt og utvikling av samfunnet.


Medlemsskap

Medlemsskap i Folkeakademiet Grorud-Romsås gir stemmerett ved årsmøte.
I tillegg er inkludert abonnement på tidsskriftet «Nøkkelen».
Medlemsskap støtter også Folkeakademiet og gir det mer tyngde som organisajon i samfunnet.
 
For å bli medlem må det betales inn 150 kroner til:
 
Folkeakademiet Grorud-Romsås-Stovner.
c/o Svein Lanser,
Ravnkollbakken 2,
0971 Oslo.
Bankkonto i DNB:  0537.11.43981.

Eller man kan laste ned en bankgiro her: MedlemsfakturaFAGROS.pdf

 

 

Vedtekter for FAGROS: FAGROSvedtekter.pdf