Arkiv 2001

Sted: Hønse-Lovisa hus.

Filosofisk forum startet i Hønse-Lovisa hus sommeren 2001 som en vidreoppfølging av Det filosofiske selskap i Sagveien 24, hvor noen av stamdeltagerne hadde vært med noen år.

1.  «Hva er filosofi?»

2.  «Reinkarnasjon.»

3.  «Jeget og verden.»

4.  «Jeg, Gud og verden.»

5.  «Subjektivitet og objektivitet.»

6.  «Hva er viten?»

7.  «Er det forskjell på kvinner og menn?»

8.  «Hva er et harmonisk menneske?»

9.  «Meningen med livet?»

10. «Trenger vi galskap?»

11. «Den gode samtale.»

12. «Det lekende mennesket (Homo Ludens).»

13. «Finnes helvete?»

14. «Hva er kunst?»

15. «Kunst - er nonfigurativ kunst, kunst?»

16. «Natur og kultur.»

17. «Er mennesket et kulturvesen?»

18. «Egoisme.»

19. «Grådighet.»

20. «Er normenn kultiverte?»

21. «Medier/forbruk som i Amerika.»

22. «Hva er det felles europeiske?»

23. «Kan man velge fritt?»

24. «Frihetsbegrepet utfra østens tenkning.»

25. «Frihet, likhet og brorskap Frihet i vår tid.»

26. «Frihet, likhet og brorskap Likhet i vår tid.»

27. «Frihet, likhet og brorskap I kveld: Brorskap.»