Arkiv 2004


Sted: Bydelshuset Grønland 28, over Asylet.

05.01.2004. «Hjemløshet i vår tid.» (106)
12.01.2004. «Er bygdedyret der ute eller er det inni oss?» (107)
19.01.2004. «Skal vi tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer oss selv? bygdedyret/bydyret» og «Har Buddismen et Gudsbegrep?» (108)
26.01.2004. «Finnes rettferdig straff?» (109)
02.02.2004. «Hva ser vi etter, når vi ser?» og «Filosofiens gåte?» (110)
09.02.2004. «Hva er sund/syk kommunikasjon?» (111)
16.02.2004. «Hva er et bevisst menneske?» (112)
23.02.2004. «Finnes det mening med døden, eksisterer døden?» og «Hva er en bevisst sjel?» (113)
01.03.2004. «Er humor alvorlig» og «Grenseoppgangen mellom religiøsitet,religion og filosofi» (114)
08.03.2004. «Er det viktig å kunne lyve?» (115)
15.03.2004. «Hvorfor søker vi sannheten?» (116)
22.03.2004. «Hva er dagens dyder?» (117)
29.03.2004. «Finnes grenser for tolereranse.» (118)

Sted: Bydelshuset Grønland 28, over Asylet.

05.04.2004. «Hva er magi?» eller «Magi i vår tid.» (119)
12.04.2004. 2dre påskedag.
19.04.2004. «Hvordan kan man skille godt og ondt?» (120)
26.04.2004. «Finnes det en felles etikk for menneskeheten?» (121)
03.05.2004. «På sporet av etikken i våre liv.....» (122)
10.05.2004. «Plikt og anvar i vår tid.» (123)
17.05.2004. 17de mai.
24.05.2004. «Offerets makt?» (124)
31.05.2004. «Makt/Kraft?» (125)
07.06.2004. «Kan rettigheter bli for sterke i forhold til de menneskelige ressurser vi er villige til å bruke?» (126)
14.06.2004. «C.G.Jungs filosofi og selvutvikling.» (127)
21.06.2004. «Roberto Assagioli psykosyntese og selvutvikling.» (Ble muligens erstattet av et annet tema.) (128)
28.06.2004. «Roberto Assagioli psykosyntese og selvutvikling.» (129)
05.07.2004. «Hvordan skape energi til å rydde?» (med praktiske råd) P.Hegge. (130)
12.07.2004. «Kreativitet - en nødvendighet.» Foredrag/innledning og samtale v/ Svein Lanser (forfatter og folkeakademie - grunlegger i flere bydeler). (131)
19.07.2004. «Om lojalitet.» (132)
26.07.2004. «Hvor relevante er verdier i ekstremsituasjoner.»
02.08.2004. «Leilighet gjør tyv?»
09.08.2004. «Kan filosofisk tenkning hjelpe oss til bedre etikk?»
16.08.2004. «Fenomenologi.»
23.08.2004. «Kommer vi bakom fenomenene?»
30.08.2004. «Subjekt og objekt.»
06.09.2004. «Subjekt og objekt, del 2.»
13.09.2004. «Utvikling mellom kaos og orden.»
20.09.2004. «Hvorfor filosoferer vi?»
27.09.2004. «Selvrefleksjonens filosofi.»
04.10.2004. «Forsoning eller hevn.»
11.10.2004. «Er nordmenn for naive?»
18.10.2004. «Er vi et totredjedels-samfunn?»
25.10.2004. «Hva må vi tro for å kunne vite?»
01.11.2004. «Tro, håp og vilje?»

Filosofisk Forum delte seg, -et på Grønland og et på Sagene på to forskjellige dager, mandager og onsdager.

08.11.2004.  «Kan kjærlighet dø?»
15.11.2004.  «Bør vi frigjøre oss fra fortiden?»
22.11.2004.  «Hva er sivilisasjon?»
29.11.2004.  «Hvordan inkludere de ekskluderte?»
06.12.2004.  «Hvordan kommunisere på tvers av grupper?»
13.12.2004.  «Språk som maktmiddel og passiviserende verktøy.»
20.12.2004.  «Er demokrati folkestyre eller styring av folket?»
27.12.2004  «Er demokrati folkestyre eller styring av folket? (2)»

 
Oppdatert 10.01.2011. 

 

[Hjem]  [Neste møte]  [Lenker]  [Søk]  [Kontakt oss] 
[Arkiv]  [2010]  [2009]  [2008]  [2007]  [2006]  [2005]  [2004]  [2003]  [2002]  [2001]