Even Eifring.

Even Eifring.      

Formann.      

Kontakt

Filosofisk Forum har møtested på
Unity Senter, Møllergt. 23, Oslo.

Se kart: Møllergt. 23, Oslo.


Eller kontakt formann Even Eifring:
Adresse: Akersborg Terrasse, 0852 Oslo.
Telefon: 22 46 44 48.
Epost: eeifring@getmail.no.

 

Kart Møllergata23.