• Inngang 30 kr.

  • Unity Senter, Møllergt. 23, Oslo.

  • Dette er hjørnegården Møllergata / Hospitalsgata like ved Youngstorget. For møteromnummer: Se rett ukedag på oppslagstavlen på høyre vegg i vestibylen.

  • Temaet er vanligvis også oppgitt på Oslopuls (søk på «Filosofisk Forum»). Møtene holdes hver mandag til samme tid.