Prompt-knapp

Prompt-knappen gir en melding med et tekstfelt, sammen med OK og Avbryt. Hvis brukeren klikker OK returneres verdien i tekstfeltet. Ved Avbryt returneres null. Prompt-knappen kan brukes når brukeren skal legge inn en verdi som f.eks. navn eller alder.

Ved å klikke på knappen kommer det opp en melding som i dette tilfelle bare er «Hva er prompt?».

Det er tre svaralternativer:
– at brukeren trykker Avbryt.
– at feltet er tomt.
– eller at feltet inneholder noen bokstaver.

 

Koden ser slik ut:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>prompt</title>
</head>
<body>


<script 
src="prompt.js" type="text/javascript">
</script>


<button 
onclick=bekreft("prompt");>prompt-knapp
</button>

</body>
</html>

Kommentar. Her er prompt lagt inn i en funksjon som heter sprom (spør om data), slik som i eksemplet med confirm.

Ekstern fil. Istedet for at funksjonen ligger i dokumentet, er den flyttet ut til en ekstern javascriptfil med filendelse .js.
Lenken til filen filen må legges inn i <script>-tagger.


Koden i den eksterne filen ser slik ut:
function sprom(spm)
{
var inndata = prompt(spm);

if (inndata == null) 
{
alert("Avbryt. Inndata er " + inndata);
return;
} 

if (inndata == '')
{
alert("Inndata er tomt. " + inndata);
return;
} 

if (inndata != null) 
{
alert("Inndata er: " + inndata);
return;
} 

{alert("Inndata er falskt. " + inndata);}

}

Kommentar.
Det er mange fordeler med ekstern JavaScript-fil:
– Samme skript kan brukes omigjen i flere dokumenter.
– Endring av koden på et sted gjelder for alle andre sider som bruker den.
– All kode som naturlig hører sammen ligger lagret på ett sted.
– Ryddigere kode ved at design og logikk er adskilt. (JavaScript og HTML er hver for seg).

 

 

 

 

 

 

 

 

jigsaw.w3.org     validator.w3.org