Fritt Norden logo.
FNN Joomla Arkiv

Vintersolverv i 2015 var
den 22.12.2015, kl. 0448.


 
 
eldo.no.
eldo.no.

 

«Det er bedre å gjøre lite for sent,
enn ikke å gjøre noe i det hele tatt.»
[Fra boken «Kort og godt om godt og GALT» av Odd Johan Holen utgitt på Lanser forlag.]

 

grorud.folkeakademiet.no.

 

grorud.folkeakademiet.no.

 
 
Forlaget Manifest.

 
 
frivillig.no.


Nordisk Folkriksdag i Danmark
fra 29.07 til 30.07.2017
på Højgården nord for København.

Konferansetema «Norden etter EU – og livet etter veksten»:
– Hvordan opbygger vi et alternativt europæisk samarbejde?
– Grønland og muligheder for nyt samarbejde i det Nordatlantiske område.
– Samarbejdsmodeller i Norden.
– Samfundsvisioner i en tid med omstilling.
– Visionerne om Norden som jämviktsekonomi.
– Discussing degrowth in a Nordic context.
– Genopplivelsen av kooperativbevægelsen.
Les mer på fritnorden.dk.

 04.03.2017. Årsmøte i FNN.

Årsmøte i Fritt Norden Norge ble avholdt lørdag 4de mars 2017 i Frivillighetens Hus i Øvre Slottsgate 2B i Oslo.

Nordens dag.
Knut Vadla ble gjenvalgt som formann i Fritt Norden Norge.  [Foto Nils Martin Aslaksen]
Nordens dag.
Edvard Mogstad, nestleder og sekretær i FNN og ordstyrer på årsmøtet.  [Foto Nils Martin Aslaksen]

 

 

 

 

 

 

Arkiv
   

 

 

 
© 2016 Fritt Norden Norge. Org. nr.: 987 735 392.

validator.w3.org    jigsaw.w3.org     validator.w3.org