Fritt Norden logo.
FNN Joomla Arkiv

Vintersolverv i 2015 var
den 22.12.2015, kl. 0448.


 
 
eldo.no.
eldo.no.

 

«Det er bedre å gjøre lite for sent,
enn ikke å gjøre noe i det hele tatt.»
[Fra boken «Kort og godt om godt og GALT» av Odd Johan Holen utgitt på Lanser forlag.]

 

grorud.folkeakademiet.no.

 

grorud.folkeakademiet.no.

 


 
 
Forlaget Manifest.

 

Seamonkey surfeprogram.

 

DuckDuckGo.

 
 
frivillig.no.

 
 
Valid CSS!

FNN arkiv 2016Nordisk Folkriksdag i Sverige
fra 31.07 til 04.08.2016
på Nordens folkhögskola i Biskops Arnö.

Nordens dag.

På en liten øy i en avsidesliggende mälarvik ligger Biskops Arnö.
Navnet stammer fra mellom 1200 og 1500-tallet, da erkebiskopene hadde sommerresidens på øya.
Århundrene gikk og fra 1958 driver Foreningen Nordenen folkehøyskole der: Nordens folkhögskola Biskops Arnö.

Konferansetema var fredelig konfliktløsning:
Er det en mangelvare i dagens verden?
Og kan Norden vise veien?

Nordisk folkriksdag løftet i år fram fredelig konfliktløsning, som et mål å streve etter.
Kvinnenes aktive deltakelse i fredsprosessen ble betont, ihht. FN-pakten;
Samt de kvinnelige fredsmeklernes rolle, senest manifesterti prosjektet med å danne et nordisk nettverk av kvinnelige meglere.

01.08.2016.
– Fredlig konfliktlösning - en bristvara i dagens värld. Kan Norden visa vägen?
   Jan Öberg (S), Fredsforskare Institutet Transnational Foundation (transnational.org).
– Hållbar fred med kvinnors deltagande.
   Marika Fahlén (S), Diplomat, medlare i konflikthärdar.
– Den internationella vapenhandeln ökar. Vad kan FN göra för att minska omfattningen?
   Paul Beijer (S), Ambassadör. Ansatt ved svenska utrikesdepartementet
   inom avdelningen för nedrustning och ickespridning av kärnvapen.
   · 1991. Vapenregister med syfte att ge en bild av världens vapenhandel.
   · 1997. Förbud mot personminor.
   · 1997. Oscar Arias gjorde en appell om lätta vapen,
   · som i 2001 ledde till att det kunde upprättas ett avtal om handel med lätta vapen.
   · 2008. Förbud mot klusterbomber.
02.08.2016.
– Det hänger inte ihop – krigsförberedelser och vårt ansvar för att ta emot flyktingar.
   Majken Jul Sörensen (D), Dansk fredsaktivist og fredsforsker, bosiddende i Sverige.
   · Det findes forskellige former for vold: Direkte, strukturel og kulturel vold.
     Kulturell vold, (opfattelsen af at nogle er mere værd en andre),
     legitimerer både direkte og strukturell vold.
   · Skandinaviske lande tjener milliarder på våbeneksport og deltager i krige,
     der omtales som «humanitære interventioner».
   Bog: «På barrikaderne for fred – inspirerende historier om ikkevold».
– Är det möjligt att lösa Palestinakonfikten?
   Brita Bastogi (D), Deltagare i Russeltribunalerna ang. Palestina.
   · Svaret er nei fordi USA er världens supermakt, på arabernas olja
     och på internationell rätt trimmad för Israel.
– Fredlig konfliktlösning i skolan.
   Karin Utas-Carlsson (S), Pedagog.
   Lära för Fred och Konfliktlösning i skola och arbete. (laraforfred.se)
– Islands roll i den nordiska familjen.
   Einar Már Guðmundsson (I), Författare.
03.08.2016.
– Feministisk alternativ utrikespolitik. Fredsdepartement, Konfliktorsaker.
   Trine Eklund (N). Bestemödrer för fred. Norges Fredslag.
– Kvinnor och ickevåldskultur.
   Elisabeth Kristiansen (N). Representerar IKFF (WILPF).
– Invandring, integrering och fredsarbete i Norden.
   Shoaib Sultan (N). Vice ordförande i norska Nej till EU.
– Svenskt fredsarbete, och vapenexport.
   Kajsa Sörman, Svenska Freds och Skiljedomsföreningen.
   · Sveriges krigsmaterielexport er 10 miljarder svenska kr. pr. år.
04.08.2016.
– Nordisk säkerhet.
   Tarja Cronberg (F) arbeider på SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute).
   Tidigare minister i den finländska regeringen och EU-parlamentariker.
– Fredliga gränsjusteringar, autonomi i Europa.
   Elisabeth Nauclér (Åland). Tidigare åländsk riksdagsledamot i det finska parlamentet.
   · Ålands självständighet var en fredlig process.

Arrangør var föreningen Fritt Norden Sverige.

Les mer:
Artikler og lysbilder:  fritnorden.dk.
Program:  Nordisk folkriksdag2016.pdf.

 20.04.2016. EU midt i matfatet.

Nordens dag.

Tid og sted: Onsdag 20. april kl. 18-20 på Eldorado bokhandel. Torggt 9a i Oslo.
Tema: «EU midt i matfatet». Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, innleder til debatt.
Trygg mat, EØS, TTIP, GMO, mm.

Kathrine Kleveland har tidligere ledet bla. Norges Bygdekvinnelag og vært koordinator for nettverket for GMO-fri mat. Hun er også leder i Vestfold Senterparti.

Oslo Nei til EU og Fritt Norden Norge samarbeider om en møteserie med hovedvekt på nasjonalt selvstyre eller globalisme.
Hvordan griper EØS inn i vår hverdag?
Dette er tredje møte i denne serien.

Se også neitileu.no.

 

[an error occurred while processing this directive]

16.03.2016. Seminar om arbeidsinnvandring og asylpolitikk!

Tid: Onsdag, 16. mars, kl 1715 – 1900.

Sted: Helga Engs hus, auditorium 2, på Blindern i Oslo.

Standpunkter som før kunne bli assosiert med rasisme, forsvares nå innen akademia.

Vi ønsker å diskutere om vår kultur og sikkerhet faktisk er truet av innvandring.
Hvilke utfordringer byr innvandringen på?
Hva bør det offisielle Norge gjøre?

Vi har fått tre foredragsholdere med divergerende synspunkter og hver sin faglige tilnærming til utfordringene. Innledere:
– Professor Emeritus Gunnar Skirbekk.
– Professor Emeritus Ottar Brox.
– Generalsekretær Mellomkirkelig råd, Berit Hagen Agøy.

Arrangør: Bevegelsen for Sosialisme og Fritt Norden.

 01.03.2016. Er kvinnekampen over?

Berit Ås.
Berit Ås.

Tid: Tirsdag 1. mars KL. 17.30 – 20.00.

Sted: Eldorado bokhandel. Torggt 9a, Oslo.

Professor em. Berit Ås, samfunnsforsker, politiker, feminist, kjent for teorien om de fem hersketeknikker innleder til debatt.

Oslo Nei til EU og Fritt Norden Norge samarbeider om en møteserie med hovedvekt på nasjonalt selvstyre eller globalisme. Hvordan griper EØS inn i vår hverdag?

Dette er det andre møtet i denne serien.

Les mer hos neitileu.no

 

 

 

 

 

 

Arkiv 2015
   

 

 

 
© 2016 Fritt Norden Norge. Org. nr.: 987 735 392.

validator.w3.org    jigsaw.w3.org     validator.w3.org