frittnorden.no

Fritt Norden logo.

 


Om Fritt Norden Norge.

Fritt Norden Norge ønsker å arbeide for et Norden mest mulig uavhengig av EU til fordel for nordisk og internasjonalt samarbeid mellom frie og likestilte nasjoner/nasjonale enheter.

Fritt Norden Norge er en ideell, tverrpolitisk forening, og har som formål:
– å bygge forståelse for en folkelig solidaritet i Norden på folkestyrets grunn.
– å arbeide for et tettere nordisk samarbeid om freds- og klimaspørsmål, mest mulig uavhengig av EU, og for et internasjonalt samarbeid.
– å støtte initiativ for økt samvirke i Norden, som bl.a. Nordisk Folkeriksdag og samarbeid mellom Fritt Norden-foreningene.

Gjelstenli.
Kim Runar Gjelstenli.  [Foto Nils Martin Aslaksen]

28.03.2019. Årsmøte i Fritt Norden Norge.
Kim Runar Gjelstenli ble gjenvalgt som formann i Fritt Norden Norge.

Styremedlemmer ble Siri Lill Thowsen, Edvard Mogstad, Knut Vadla, Gunnar Ottne og Ellen Marie Andersen.

Medlemskontingenten er 250 kr for folk i arbeid og 200 kr for studentar og trygda.


Nordisk Folkeriksdag er en nordisk festival hvor deltakere fra alle de nordiske landene kommer sammen omkring temaer om det felles nordiske. Tanken er å legge til rette for vennskap og nettverk på tvers av landegrensene i Norden.

Nordisk Folkeriksdaghar siden 1991 vært et årlig møtested for EU-kritiske stemmer, som ønsker nærmere Nordisk samarbeid som alternativ til EU.

I 2018 var fokus på nordområdene med foredragsholdere og deltakere fra det nordlige Russland.
I 2019 var fokus på småbrukernes rolle.

Arrangører har vært Fritt Norden foreningene i Sverige, Norge og Danmark.


Last ned:
Vedtekter.pdf
Kort løpeseddel.pdf
Info-brosjyre i folderformat.pdf


Bli medlem.

Fritt Norden Norge, org. no 987 753 392, er en medlemsorganisasjon, som ønsker nye medlemmer velkommen!

Du blir medlem av organisasjonen ved å betale medlemskontingenten, kr 250 - og kr 200 for studenter og trygdede, inn på bankkonto 0531 51 14855, og vi sender vedtektene og annen info.

Slik info mm. kan også finnes på hjemmesiden www.frittnorden.no.


Eller send en epost til kimrun@aucegypt.edu  eller siri.lill@yahoo.no  eller fyll ut skjema under.

 

Innmeldingsskjema:


Ditt navn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv
   

 

 

© 2019 Fritt Norden Norge. Org. nr.: 987 735 392.