frittnorden.no

Fritt Norden logo.

 


Om Fritt Norden Norge.

Gjelstenli.
Kim Runar Gjelstenli.  [Foto Nils Martin Aslaksen]

28.03.2019. Årsmøte i Fritt Norden Norge.
Kim Runar Gjelstenli ble gjenvalgt som formann i Fritt Norden Norge.

Styremedlemmer ble Siri Lill Thowsen, Edvard Mogstad, Knut Vadla, Gunnar Ottne og Ellen Marie Andersen.

Medlemskontingenten er 250 kr for folk i arbeid og 200 kr for studentar og trygda.


Nordisk Folkeriksdag er en nordisk festival hvor deltakere fra alle de nordiske landene kommer sammen omkring temaer om det felles nordiske. Tanken er å legge til rette for vennskap og nettverk på tvers av landegrensene i Norden.

Nordisk Folkeriksdaghar siden 1991 vært et årlig møtested for EU-kritiske stemmer, som ønsker nærmere Nordisk samarbeid som alternativ til EU.

I 2018 var fokus på nordområdene med foredragsholdere og deltakere fra det nordlige Russland.
I 2019 var fokus på småbrukernes rolle.

Arrangører har vært Fritt Norden foreningene i Sverige, Norge og Danmark.


Bli medlem.

Send en epost til kimrun@aucegypt.edu  eller siri.lill@yahoo.no  eller fyll ut skjema under.

Medlemskontingenten er 250 kr for folk i arbeid og 200 kr for studentar og trygda.

 

Innmeldingsskjema:


Ditt navn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv
   

 

 

© 2019 Fritt Norden Norge. Org. nr.: 987 735 392.